TRANG CHỦ HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU DỊCH VỤ TIN TỨC & THÔNG BÁO LIÊN HỆ

hot line
https://www.facebook.com/dnulib/
https://www.facebook.com/dnulib/
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online : 159
Lượt truy cập : 676985
Thông tin chi tiết
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM TT-TV TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI


 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM TT-TV TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
GIAI ĐOẠN 2012 – 2017
  Để đáp ứng được nhu cầu phát triển và quy mô đào tạo của nhà trường; thỏa mãn nhu cầu và khả năng khai thác thông tin, tài liệu của người dùng tin, Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Đồng Nai xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2012 – 2017 với những mục tiêu cơ bản như sau:

• Xây dựng và phát triển Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Đồng Nai thành một thư viện hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức hoạt động nhằm phục vụ hiệu quả nhất nhu cầu học tập, nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ của mọi đối tượng người dùng tin.
• Xây dựng Trung tâm Thông tin - Thư viện có cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến và cung cấp các dịch vụ đa dạng nhằm mang đến cho
người dùng tin những điều kiện tốt nhất trong quá trình học tập, nghiên cứu tại trường.
• Phát triển
nguồn lực thông tin của Trung tâm Thông tin - Thư viện theo hướng phong phú về chủng loại, đa dạng về nội dung, phù hợp với chương trình đào tạo của nhà trường.
• Phát triển Trung tâm Thông tin - Thư viện thành một hạt nhân nòng cốt trong hệ thống thư viện các trường Đại học trên địa bàn để chia sẻ và khai thác nguồn tài nguyên thông tin, phục vụ nhu cầu của
người dùng tin.
• Xây dựng nguồn nhân lực có trình độ nghiệp vụ, chuyên môn và kỹ năng phù hợp với đòi hỏi của nhà trường và xã hội.

Chiến lược phát triển Trung tâm Thông tin - Thư viện tập trung vào 4 nhóm nội dung cơ bản sau:
1. Tổ chức hoạt động:
Phục vụ nhu cầu tra cứu, học tập, nghiên cứu, giảng dạy của sinh viên, cán bộ, giảng viên trong trường;
Triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ cao trong công tác đào tạo: hội thảo, hội nghị truyền hình;
Phục vụ nhu cầu học tập kết hợp với thư giãn hữu ích;
Đảm nhận một số dịch vụ tăng nguồn thu: hợp đồng số hóa tài liệu cho các đơn vị ngoài trường, cung cấp thông tin theo gói và dịch vụ tham khảo;
Hình thành thư viện điện tử kiểu mẫu, triển khai một số hoạt động tập huấn chuyên môn, đào tạo ngắn hạn về thông tin – thư viện;
Số hóa nguồn tài nguyên nội sinh (luận án, luận văn, khoá luận, các đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm, các công trình nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường); thu thập, xử lý, lưu trữ, phân phối; quản lý và tổ chức khai thác nguồn tài nguyên số hoá;
Phục vụ nhu cầu nghiên cứu ứng dụng và triển khai cho nhóm người dùng tin ngoài trường.
2. Phát triển nguồn nhân lực:
 Đội ngũ cán bộ, viên chức:
Với khối lượng sinh viên toàn trường như hiện nay, nguồn nhân lực tại Trung tâm Thông tin - Thư viện đang chịu một áp lực công việc khá lớn và luôn hoạt động một cách tích cực nhằm cung cấp thông tin và phục vụ người dùng tin đạt hiệu quả như mong muốn.
Mục tiêu phát triển nhân sự đến năm 2016 có đội ngũ cán bộ gồm 36 người.
Dự kiến cơ cấu:
Về trình độ:
• Thạc sĩ: 6
• Đại học: 20
• Cao đẳng: 10
Về chuyên môn:
• Thông tin - Thư viện: 22
• Công nghệ thông tin: 5
• Ngoại ngữ: 4
• Khác: 3
Cơ cấu tổ chức: phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ phận:
alt
Thành phần người dùng tin:
• Người dùng tin trong trường chiếm tỉ lệ: 90%
• Người dùng tin ngoài xã hội chiếm tỉ lệ: 10%
3. Phát triển nguồn lực thông tin:
3.1. Tài liệu in: trong nguồn lực thông tin tư liệu của Trung tâm Thông tin - Thư viện, tài liệu in ấn được phân bổ theo chuyên ngành như sau:
• Tài liệu khoa học kỹ thuật: 35%
• Khoa học tự nhiên và cơ bản:  20%
• Khoa học xã hội, chính trị và kinh tế:  25%
• Văn học và ngôn ngữ: 20%
Theo loại hình tài liệu, gồm có:
• Giáo trình và các ấn phẩm chuyên khảo: 90% (Kể cả Luận án, Luận văn, Khoá luận và Công trình nghiên cứu khoa học)
• Báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ: 10%
Các loại tài liệu được bổ sung theo kế hoạch:
          STT                      LOẠI HÌNH TƯ LIỆU                              SỐ LƯỢNG
            1           Giáo trình – Tài liệu tham khảo                           300.000 bản
            2           Luận văn - Luận án – Khoá luận                         500 cuốn
            3           Công trình nghiên cứu khoa học                         500 đề tài
            4           Bài trích báo/ tạp chí                                       10.000.000 biểu ghi
            5           Báo/ tạp chí                                                   220 tên       

 3.2.  Tài liệu điện tử và tài liệu đa phương tiện:
Sưu tập nguồn tài nguyên điện tử được sưu tầm, tổ chức và phục vụ tại Trung tâm Thông tin - Thư viện: các CSDL trực tuyến dạng miễn phí và có phí; tài liệu điện tử đã được số hoá hoặc tải về Trung tâm Thông tin - Thư viện; giáo trình, bài giảng do cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Nai biên soạn; các nguồn học liệu mở.
• Ebook: 60%
• Online database: 20%
• Offline database: 10%
• Tài liệu nghe nhìn: 10%
Cả hai dạng tài liệu in ấn và điện tử được phân bổ theo các nhóm ngành nghề mà Trường Đại học Đồng Nai đào tạo, cụ thể như sau:
• Nhóm ngành SP Toán: 15%
• Nhóm ngành SP Lý: 14%
• Nhóm ngành SP Hoá: 12%
• Nhóm ngành SP Sinh: 10%
• Nhóm ngành Công nghệ Thông tin & Truyền thông: 10%
• Nhóm ngành Thể dục, nhạc, hoạ, Công nghệ may, thời trang: 8%
• Nhóm ngành SP Ngữ văn: 6%
• Nhóm ngành Sư phạm kỹ thuật: 6%
• Nhóm ngành Sử, Địa: 4%
• Nhóm ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng, Du lịch: 4%
• Nhóm ngành Khoa học cơ bản: 6%
• Nhóm ngành Ngoại Ngữ: 5%
4. Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng: Với kiến trúc Trung tâm TT-TV mới 6 tầng, cần phải được xây dựng cơ sở hạ tầng trang thiết bị phù hợp và đạt chuẩn của một Trung tâm hiện đại và chuyên nghiệp.
4.1. Về tổ chức:
• Phòng máy chủ/ Hosting server;
• Phòng truy cập và tra cứu thông tin (220 – 350 máy tính)
• Phòng tra cứu đa phương tiện (multimedia): TV, video, CD, DVD-ROM
• Phòng hội thảo chuyên đề
• Phòng hội nghị truyền hình
• Bộ phận xử lý, số hóa tài liệu
• Khu vực thư giãn, truy cập mở
• Khu vực đọc tại chỗ
• Khu vực mượn và nhận trả tài liệu
• Dịch vụ thông tin tư liệu và tham khảo
• Bộ phận xử lý, biên mục tài liệu
• Bộ phận sao lưu, in ấn TL
• Bộ phận duy trì, cập nhật, phát triển website và thu thập, xử lý, phát triển nguồn tài nguyên số hoá.
4.2.  Về hệ thống hạ tầng trang thiết bị:
• Hệ thống máy chủ;
• Hệ thống mạng hữu tuyến và vô tuyến;
• Hệ thống máy tra cứu;
• Hệ thống thiết bị đa phương tiện;
• Hệ thống thiết bị truy cập cầm tay;
• Hệ thống số hóa và xử lý, trình bày và phổ biến tài liệu điện tử;
• Hệ thống dữ liệu, cơ sở dữ liệu
• Hệ thống an ninh, kiểm soát, giám sát các hoạt động/ dịch vụ.
 Thời gian làm việc:
Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần.
• Sáng:   07g15 - 11g15
• Chiều:  13g30 - 16g15

Chiều thứ năm làm nghiệp vụ, không phục vụ tại bộ phận Lưu hành

Phục vụ ngoài giờ (sẽ thực hiện khi có đủ điều kiện về nhân lực và tài chính theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo nhà trường):

• Tối từ 16g30 đến 19g15;
- Thứ Bảy
• Sáng:   07g15 - 11g15
• Chiều:  13g30 - 16g00
- Chủ nhật: phục vụ buồi sáng:   nghỉ

Thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2012 – 2017 nhằm xây dựng Trung tâm TT-TV trở thành Trung tâm văn hoá - giáo dục góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Đồng Nai:
• Có quy mô và năng lực đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và đào tạo của nhà trường.
• Có khả năng cung ứng những sản phẩm,dịch vụ thông tin phục vụ nhu cầu phát triển của nhà trường và xã hội.
• Là một trong những đầu mối quan trọng trong hệ thống liên kết các Thư viện/ Trung tâm Thông tin – Thư viện.
• Phấn đấu trở thành mô hình Trung tâm TT-TV kiểu mẫu và triển khai các hoạt động tập huấn, đào tạo ngắn hạn về nghiệp vụ thông tin - thư viện.
• Xây dựng môi trường học tập ngoài giảng đường thiết thực, hữu ích, đạt hiệu quả.

alt                                                  

[Quay lại]

KÊ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 9
TUYỂN SINH 2021 ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
THÔNG TIN CHIÊU SINH CÁC LỚP UDCNTT NGẮN HẠN VÀ NÂNG CAO
THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN CHƯC SỞ NGOẠI VỤ
Nguồn lực thông tin trường Đại học Đồng Nai
Trang : 1 2 3 4 5 6 [>] [>>]

LIÊN KẾT NHANH
CHỨC NĂNG TIÊU BIỂU
TRA CUU LIBOL

">
TRA CUU OPAC

">
     
  TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
ĐỊA CHỈ: SỐ 4 LÊ QUÝ ĐÔN- TÂN HIỆP- BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI
facebook: https://facebook.com/dnulib
  THƯ VIỆN SỐ
HTTP://ELIB.DNULIB.EDU.VN