TRANG CHỦ HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU DỊCH VỤ TIN TỨC & THÔNG BÁO LIÊN HỆ

hot line
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online : 9
Lượt truy cập : 157129
Thông tin chi tiết
KẾ HOẠCH TẬP HUẤN SỬ DỤNG THƯ VIỆN


UBND TỈNH ĐỒNG NAI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

 


Số: 01 /KH-ĐHĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


             Đồng Nai, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TẬP HUẤN SỬ DỤNG THƯ VIỆN

VÀ TRA CỨU TÌM THÔNG TIN CHO SINH VIÊN

Để sinh viên nắm bắt đầy đủ các thông tin về nguồn tài nguyên sách in và tài nguyên điện tử tại Trung tâm thông tin - thư viện và các thao tác cơ bản khi khai thác sử dụng tài liệu phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu. Nhà trường lập kế hoạch tập huấn cho sinh viên các lớp, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Giúp sinh viên nắm được quy trình mượn trả tài liệu in và các thao tác sử dụng phần mềm để khai thác tài nguyên số tại phòng đọc thư viện phục vụ nghiên cứuvà học tập

      2. Sinh viên tham gia đầy đủ, đúng giờ và chấp hành nghiêm các quy định và yêu cầu của cán bộ thư viện

 II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 6 tháng 10 đến hết ngày 6 tháng 11 năm 2019

+ Sáng từ 7h30   –  11h00

+ Chiều từ 13h30   –  16h00

     - Địa điểmTại Trung tâm thông tin - thư viện 

     III. NỘI DUNG

-      Giúp bạn đọc hiểu và nắm được nội quy, quy định của Trung tâm thông tin - thư viện

-   Giới thiệu bạn đọc về Website của thư viện. Hướng dẫn bạn đọc các kỹ năng tìm kiếm và sử dụng nguồn tài liệu điện tử của Thư viện.

-   Giải đáp các thắc mắc của bạn đọc có liên quan đến tìm kiếm, khai thác và sử dụng các nguồn lực thông tin trong thư viện.

     IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
            1. Trung tâm thông tin - Thư viện:

     - Chủ trì xây dựng chương trình nội dung tập huấn, biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng; chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho các lớp tập huấn.

 

2. Các khoa, tổ bộ môn:

     Thông báo kế hoạch đến các lớp, yêu cầu các lớp đăng ký tham gia các buổi tập huấn hợp lý không ảnh hưởng đến các hoạt động chính khóa của các lóp.

           Số học viên không tham gia tập huấn phải tự nghiên cứu, sử dụng thư viện. Nhà trường không tổ chức tập huấn bổ sung.

Nhận được kế hoạch này yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp với Trung tâm thông tin - thư viện thực hiện./.

 

 

           Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Các khoa, tổ bộ môn (để thực hiện);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

                             (đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

[Quay lại]

Nghe - Đọc gì mùa dịch - Tổng hợp nội dung miễn phí
CÙNG BẠN ĐOC SÁCH MÙA DỊCH
Làm thế nào để thư viện không còn 'vắng hơn chùa Bà Đanh'?
LUẬT THƯ VIỆN ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA 2020
CHÍNH SÁCH BỔ SUNG TÀI LIỆU
Trang : 1 2 3 4 5 [>] [>>]

LIÊN KẾT NHANH
CHỨC NĂNG TIÊU BIỂU
TRA CUU LIBOL

">
TRA CUU OPAC

">
     
  TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
ĐỊA CHỈ: SỐ 4 LÊ QUÝ ĐÔN- TÂN HIỆP- BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI
facebook: https://facebook.com/dnulib
  THƯ VIỆN SỐ
HTTP://ELIB.DNULIB.EDU.VN