TRANG CHỦ HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU DỊCH VỤ TIN TỨC & THÔNG BÁO LIÊN HỆ

hot line
thuviendaihocdongnai@gmail.com
thuviendaihocdongnai@gmail.com
TRUNG TÂM TT-TV
TRUNG TÂM TT-TV
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online : 21
Lượt truy cập : 162152
Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết:

Chức năng nhiệm vụ Trung tâm TT-TV Đại học Đồng Nai

Ban hành theo quyết định số 114/QĐ-ĐHĐN ngày 12/2/2015 của Hiệu trường trường Đại học Đồng Nai

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

 

1. Chức năng:

Giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của Nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại sách, thông tin, báo, giáo trình, tài liệu,... có trong thư viện.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện, tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin - thư viện trong Trường Đại học Đồng Nai. Không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên thông tin, cơ sở vật chất trang thiết bị của Thư viện;

2.2. Thực hiện tốt quy trình bổ sung học liệu, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và quốc tế, đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Nhà trường. Tổ chức thu nhận đầy đủ nguồn tài liệu do Trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của Nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện.

2.3. Thực hiện quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu thư viện và công tác thông tin thư mục; Tổ chức phục vụ bạn đọc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin và các sản phẩm& dịch vụ thông tin - thư viện. Thực hiện việc hợp tác, trao đổi, liên thông với các cơ quan thông tin - thư viện trong nước và quốc tế nhằm tăng cường nguồn lực thông tin;

2.4. Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu, xây dựng hệ thống tra cứu truyền thống và hiện đại; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật và Nhà trường;

2.6. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn bạn đọc sử dụng nguồn tài nguyên thông tin của thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện: đọc tại chỗ, mượn mang về, khai thác và sử dụng tài liệu trên phòng Internet, đa phương tiện; tổ chức các hình thức tuyền truyền giới thiệu tài liệu mới, tài liệu theo chuyên đề nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn;

2.7. Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thông tin -thư viện, thực hiện nhiệm vụ chuẩn hoá, hiện đại hoá tiến tới hội nhập và phát triển.

2.8. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác;

2.9. Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện; tiến hành tiêu hủy các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định;

2.10. Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu;

2.11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng phân công, điều động;

 NỘI DUNG KHÁC:
NỘI QUY SỬ DỤNG TRUNG TÂM TT -TV

1 Trang : 1

LIÊN KẾT NHANH
CHỨC NĂNG TIÊU BIỂU
TRA CUU LIBOL

">
TRA CUU OPAC

">
     
  TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
ĐỊA CHỈ: SỐ 4 LÊ QUÝ ĐÔN- TÂN HIỆP- BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI
facebook: https://facebook.com/dnulib
  THƯ VIỆN SỐ
HTTP://ELIB.DNULIB.EDU.VN